AYNUO

Önümler habarlary

 • Dem alýan we açyk suw geçirmeýän gaplamak

  Dem alýan we açyk suw geçirmeýän gaplamak

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, häzirki global ykdysady gurşawda himiýa senagaty berk gözegçilikde saklanýar we daşky gurşaw gaty erbet, himiki serişdeleri gaýtadan işlemek we öndürmek hem kyn kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Bu hem goldaw goldawyna uly kynçylyklar getirýär ...
  Koprak oka
 • Sarp ediji elektronika suw geçirmeýän we awtoulag suw geçirmeýän

  Sarp ediji elektronika suw geçirmeýän we awtoulag suw geçirmeýän

  Integrirlenen zynjyrlaryň çalt ösmegi we 5G aragatnaşygynyň doly meşhurlygy bilen elektronika bazary soňky birnäçe ýylda iki sanly ösüşi 10% saklady.Täze döreýän kategoriýalaryň döremegi we adaty kategoriýany akylly kämilleşdirmek ...
  Koprak oka