Awtoulag kärhanasy
Gaplamak üçin enjam
Dokma medeniýeti

Programma meýdany

zkw
Jinxiang yşyklandyryş ulgamy (Dalian) Co., Ltd.
Jinxiang Yşyklandyryş Ulgamy (Dalian) Co., Ltd. ZKW Topary, awtoulag pudagy üçin yşyklandyryş we fara ulgamlaryny birinji derejeli üpjün ediji.ZKW Group awtoulag öndürijileri üçin ösen önümçilik tehnologiýasyny ulanmak üçin çylşyrymly ýokary derejeli yşyklandyryş we elektron modullary dizaýn edýär we öndürýär.Önümlerine ygtybarly we tygşytly doly LED ulgamlary girýär.ZKW Topary akylly ösüş we önümçilik mümkinçilikleri bolan sekiz kompaniýa bar.2016-njy ýylda bu topar takmynan 7500 adam işledi we umumy satuwy 968,5 million ýewro boldy.Önümleriň 99% eksport edilýär.
btl
Wuhu Bertelli Awtoulag howpsuzlygy ulgamy, Ltd.
2004-nji ýylyň iýul aýynda döredilen Wuhu Bertelli Awtoulag Howpsuzlyk Ulgamy, Awtoulag howpsuzlygy ulgamy bilen baglanyşykly önümleri gözlemek, ösdürmek we öndürmek boýunça ýöriteleşen häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana;Dürli tormozlary, vakuum güýçlendiriji, ABS, ESP we beýleki önümleri özbaşdak ösdürmäge we öndürmäge we dürli ýolagçy we täjirçilik ulaglarynyň öň we yzky disk tormozlaryny, yzky deprek tormozlaryny, arka integral p
asd
ASD Group Co., Ltd.
“Zhejiang Aishida Electric Appliance Co., Ltd.” (ASD) aşpez we aşhana enjamlarynyň gözlegini, ösüşini, önümçiligini we marketingini birleşdirýän paýdarlar jemgyýetidir.Kompaniýa 1993-nji ýylda esaslandyryldy we Zhejiang welaýatynyň Wenling şäherinde ýerleşýär, hasaba alnan maýasy 180 million ýuana.Önümçilik bazasy, Zhejiang welaýatynyň Wenling şäherinde we Hubeý welaýatynyň Anlu şäherinde ýerleşýär.Kompaniýanyň umumy baýlygy 1,1 milliard ýuana, meýdany 500000 inedördül metre we 5000-den gowrak işgäri bar.2007-nji ýylda 2 milliard ýuandan satuw girdejisi we ýyllyk eksport girdejisi 100 million dollardan geçdi.Häzirki wagtda, ýurtda we daşary ýurtda ösen enjamlar we tehnologiýalar bilen ylmy gözlegleri we ösüşi, maglumat integrasiýasyny, önümçilik desgalaryny we marketingi birleşdirýän häzirki zaman ýokary tehnologiýaly kärhana öwrüldi.
flyco
Şanhaý Feike Electric Co., Ltd.
1999-njy ýylda esaslandyrylan 20 ýyllyk ösüşden soň döredilen Feike, esasy bäsdeşlik ukyby hökmünde "R&D tehnologiýa" we "marka operasiýasy" bolan kärhana öwrüldi, gözleg we gözleg işlerini birleşdirdi, rezor we ownuk durmuş enjamlaryny öndürdi we satdy.2012-nji ýylyň 13-nji noýabrynda umumy hasaba alnan maýasy 375 million ýuana eýe bolan resmi taýdan Şanhaý Feike Electric Co., Ltd.Häzirki wagtda, Şanhaý bilen toparyň merkezi, Zhejiang we Anhui bolsa önümçilik bazasy hökmünde güýçli ösüş depgini bilen ösüş strategiki nusgasyny emele getirdi.Feike-de indi 100-den gowrak garaşsyz innowasiýa patenti bar.

amaly ýagdaýlar

 • Awtoulag
 • Öý hojalygy
 • Daşarda
 • Gaplamak
 • Biologiýa
 • Göçme
 • Önümlerimiz esasan elektronikada, awtoulagda, gaplamakda, ownuk durmuş enjamlarynda, lukmançylyk bejergisinde ulanylýar ...

  Arza

  Önümlerimiz esasan elektronikada, awtoulagda, gaplamakda, ownuk durmuş enjamlarynda, lukmançylyk bejergisinde ulanylýar ...

 • Kompaniýamyzda 30 işgärden ybarat we 6 tehniki hünärmenden ybarat gözleg we barlag topary bar ...

  Topar

  Kompaniýamyzda 30 işgärden ybarat we 6 tehniki hünärmenden ybarat gözleg we barlag topary bar ...

 • AYNUO, dizaýna, ösüşe ünsi jemläp, e-PTFE umumy çözgütlere ygrarly kompaniýa ...

  Aýnuo

  AYNUO, dizaýna, ösüşe ünsi jemläp, e-PTFE umumy çözgütlere ygrarly kompaniýa ...

biz hakda
AYNUO

AYNUO, e-PTFE membrananyň önümleriniň dizaýnyna, ösüşine, önümçiligine, gaýtadan işlenişine, tehniki goldawyna, şeýle hem degişli synag enjamlarynyň dizaýnyna we işlenip düzülmegine we standart däl awtomatlaşdyryş enjamlaryna goldaw berýän e-PTFE umumy çözgütlerine ygrarly kompaniýa. .

has giňişleýin gör